W dzisiejszych czasach rynek służby zdrowia nieustannie się zmienia. Ze względu na jakość usług, Polacy coraz częściej wybierają prywatne ośrodki. Bardzo częstym zjawiskiem jest również korzystanie z zabiegów medycyny estetycznej. Prowadzenie własnej placówki medycznej jest z pewnością bardzo satysfakcjonującym doświadczeniem. Z drugiej strony jednak, otwarcie tego rodzaju biznesu wymaga specjalistycznej wiedzy. Dobra promocja obiektu jest łatwiejszą drogą do osiągnięcia sukcesu. 

Opracowanie strategii

Strategia marketingowa jest działaniem polegającym na wypromowaniu naszej usługi czy ośrodka. Efektem skutecznie przeprowadzonego procesu powinno być uzyskanie pozytywnego wizerunku firmy, a także pozyskanie nowych klientów. Poniżej prezentujemy etapy, przez które powinieneś przejść, podczas opracowywania skutecznej strategii.

  • Opracowanie misji, czyli założenia dotyczącego najważniejszych celów przedsiębiorstwa. Misja ta odpowiadać powinna na następujące pytania: po co istniejemy, do czego dążymy oraz jaką rolę zamierzamy odegrać w odniesieniu do naszych klientów.
  • Określenie celów firmy, czyli założeń dotyczących osiągnięć w przyszłości. Realizując ten punkt, powinniśmy odpowiedzieć na pytania takie jak: co realizujemy? kiedy? (powinniśmy precyzyjnie ustalić ramy czasowe) oraz jak chcemy to osiągnąć? 
  • Wyszczególnienie zadań marketingowych to trzeci krok opracowywania naszej strategii. Określenie zadań opiera się w głównej mierze na marketingu mix, czyli opracowaniu ceny, produktu, dystrybucji oraz promocji. 
  • Kolejnym krokiem jest analiza sytuacji rynkowej. Analiza ta jest zrozumieniem pewnych zachowań i tendencji panujących na rynku. Ma ona na celu ukazanie: związku między popytem a podażą, wielkości rynku, sposobów działania na rynku, czy cech firm, które odnoszą sukces. 
  • Istotnym zabiegiem jest także przeanalizowanie konkurencji. Jest to skuteczny sposób rozpoznania rynku, który daje możliwość ku budowaniu przewagi konkurencyjnej. Aby analiza ta dała dobre efekty, warto objąć nią badania dotyczące: oferty konkurentów, ich marketingu i sprzedaży, słabych i mocnych stron czy przewagi nad innymi firmami. 

Opracowanie strategii pozwala zrozumieć naszych konkurentów i rynek, co z kolei przekłada się na dobre wyniki. Firmy, które posiadają tę wiedzę działają w sposób nieprzypadkowy i bardziej przemyślany.

marketing-dla-medycyny-estetycznej

marketing dla medycyny

Analiza osiągniętych efektów

Opracowanie skutecznej strategii oraz wdrożenie jej w życie wymaga jednak nieustannego monitorowania efektów. Badanie statystyk, analiza zasięgów naszych postów pozwalają na wprowadzanie modyfikacji. Bardzo istotne jest, aby analizować efekty na każdym etapie naszej pracy. 


Internetowe działania marketingowe

Działania marketingowe naszego obiektu medycznego prowadzić można między innymi w Internecie. Według statystyk, aż 88% osób mających kłopoty ze zdrowiem, poszukuje odpowiedzi w Internecie. 

Dobrym pomysłem jest inwestycja w reklamy w postaci reklam graficznych, typu banerów. Nie można zapominać także o social mediach, które uważa się za bardzo skuteczny kanał docierania do pacjentów. Social media szczególnie istotną rolę odgrywają w przypadku klinik medycyny estetycznej. Główną grupą odbiorców tego rodzaju usługi są kobiety w wieku młodym i średnim, w związku z tym z łatwością dotrzeć można do tych grup poprzez Facebooka czy Instagrama.
W przypadku internetowych działań marketingowych istotną rolę odgrywa pozycjonowanie. Dzięki temu zabiegowi możemy zająć wysoką pozycję w wyszukiwarce Google, co przekłada się z kolei na zwiększenie zainteresowania naszym obiektem. Warto także istnieć na mediach medycznych. 

Niewątpliwie ogromną rolę odgrywa także strona internetowa. Jej bardzo ważnym aspektem jest szczegółowo zaprezentowana oferta wraz z cennikiem. Precyzyjnie opisane zabiegi oraz fotograficzne przedstawienie przewidywanych efektów to z całą pewnością klucze do sukcesu. Warto zadbać o odpowiednią szatę graficzną naszej witryny- rolę tę zlecić można wyspecjalizowanym agencjom marketingowym. Nie można pominąć także zakładki z kontaktem do naszego obiektu, a także mapy ułatwiającej zlokalizowanie nam danej placówki. 

Nieinternetowe kanały reklamowe 

Przed reklamowaniem własnej kliniki czy przychodni, warto wziąć pod uwagę kwestie prawne. W uchwale Naczelnej Rady Lekarskiej numer 29/11/VI z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad podawania do publicznej wiadomości informacji o udzielaniu przez lekarzy i lekarzy dentystów świadczeń zdrowotnych znajdują się zapisy, że lekarz może informować o udzielaniu świadczeń zdrowotnych jedynie przez:

  • maksymalnie 2 stałe tablice ogłoszeniowe na zewnątrz budynku, w którym prowadzona jest praktyka i dodatkowo nie więcej niż 2 tablice ogłoszeniowe przy drogach dojazdowych do siedziby praktyki,
  • ogłoszenia prasowe w rubrykach dotyczących usług medycznych,
  •  informacje zawarte w książkach telefonicznych i informatorach o usługach medycznych w dziale dotyczącym usług lekarskich,
  • zamieszczenie informacji na stronach internetowych,
  • specjalne telefony informacyjne.

Promocja placówki medycznej wymaga dużej ilości czasu, wiedzy oraz umiejętności. W związku z tym działania marketingowe zazwyczaj powierza się wyspecjalizowanym agencjom. 

Ile to może kosztować

poprowadzimy Cię krok po kroku
WYCEŃ