Z czego wynika większość problemów przy realizacji różnorakich projektów? Jak pokazuje praktyka, to brak umiejętności komunikacyjnych.

Z jednej strony klient mający niesprecyzowane, często nierealne oczekiwania, rzucający ogólnikami “elegancki, ładny, nowoczesny”, z drugiej firma, która wymaga posługiwania się branżowym słownictwem i znajomości wszystkich zagadnień z zakresu DTP, projektowania graficznego czy znajomości PHP. Gdzieś pomiędzy tymi dwoma światami powinna znaleźć się osoba o wysokiej empatii i cierpliwości, umiejąca pogodzić grafika, programistę i klienta. Pomijając cechy indywidualne takiej osoby, pierwszym elementem kontaktu powinien być zawsze brief, który umożliwi obu stronom usystematyzowanie swojej wiedzy na temat obu firm, branży i oczekiwań, która będzie poddawana zabiegom.

Co to brief?

Według definicji to ogólny i podstawowy dokument lub zestaw dokumentów zawierający wytyczne do realizacji projektów marketingowych.

Co powinien zawierać brief?

Oczywiście zakres zawartych informacji to indywidualna sprawa agencji reklamowej oraz jej klienta. Nie zawsze jest możliwe zautomatyzowanie danych – inaczej będzie wyglądał brief dla lokalnej restauracji, inaczej dla producenta kosmetyków, który zamierza wprowadzić nowy produkt na rynek. Są jednak wspólne elementy, które przeanalizowane, przedyskutowane i doprecyzowane, dadzą podwaliny do kolejnych kroków w celu realizacji założeń.

Co powinniśmy zawrzeć w dokumencie?

  • Nazwę marki, rys historyczny.
  • Powód, dlaczego chcemy przeprowadzić kampanie, zrealizować projekt graficzny czy stworzyć stronę www.
  • Cel do osiągnięcia: od wzrostu świadomości marki, poprzez zatarcie negatywnego wrażenia po wpadce do oczywistego wzrostu sprzedaży produktu lub usług.
  • Grupa docelowa. Oczywiście rolą agencji jest podpowiedź co do najkorzystniejszego doboru osób i zainteresowań, jednak nikt nie zna branży tak dobrze jak sam klient, dlatego dobrze doprecyzować na tym etapie doświadczenia związanego z dotychczasowym targetem.
  • Główni konkurenci: w celu określenia i rozpoznania kanałów komunikacyjnych, możliwości i zagrożeń.
  • Co jest przewagą naszego produktu? Cechy, które należy uwypuklić.
  • Czas realizacji działań.
  • Budżet kampanii.

Zachęcamy do skorzystania z naszego formularza.

WYCEŃ   USŁUGĘ