Strategia marki to zbiór długoterminowych działań służący wprowadzeniu, ulokowaniu i utrzymaniu marki na rynku oraz osiąganiu zamierzonych celów związanych z jej rozwojem. Strategia definiuje osobowość marki, jej cechy i wartości. Wszystko to, zawiera się w takich elementach jak nazwa, slogan, logo, design, funkcjonalność produktu, skojarzenia związane z marką oraz komunikacja marketingowa.

pilates-logo

Logo, to jeden z najważniejszych elementów strategii marketingowej, za pomocą którego przekazujemy najważniejsze wartości

Powinna ona ściśle korespondować z misją, wizją i wartościami reprezentowanymi przez całe przedsiębiorstwo oraz z jego strategią. Wyróżniamy następujące strategie marki:

  • strategia marki indywidualnej – produkty lub usługi są zróżnicowane pod względem cenowym, jakościowym i zastosowania są wprowadzane na rynek pod osobnymi markami. Pozwala to zbudować silną pozycję konkurencyjną wśród marek innych firm z branży. Taka strategia wymaga jednak dużych nakładów na reklamę, gdyż każdą markę trzeba promować indywidualnie.
  • strategia marki rodzinnej – wszystkie produkty lub usługi posiadają wspólna nazwę. Kompleksowa promocja całej linii produktów, oddziałuje na każdy produkt z osobna i wzmacnia rozpoznawalność marki. Wprowadzenie nowego artykułu jest łatwiejsze, ponieważ konsumenci rozpoznają już markę. Strategię tę stosuje się, gdy firma oferuje produkty zbliżone pod względem jakościowym, cenowym czy zastosowania.
  • strategia wielomarkowa – przedsiębiorstwo o konkretnej nazwie, posiada w ofercie rodziny marek, z których każda skierowana jest do odbiorców z określonych segmentów. Istnieje mniejsze ryzyko utraty zaufania do innych marek przedsiębiorstwa, spowodowanym negatywnym doświadczeniem związanym z jedną z nich.
  • strategia marek łączonych – połączenie strategii marek indywidualnych i rodzinnych. Określona grupa artykułów o podobnej charakterystyce otrzymuje nazwę marki rodzinnej, natomiast produkt niezwiązany z pozostałymi pod względem przeznaczenia posiada oddzielną nazwę marki. Przedsiębiorstwo stosujące tę strategię może dotrzeć do różnych grup konsumentów, ale musi również liczyć się z kosztami osobnej promocji dla poszczególnych marek.
  • strategia rozszerzonej marki – marka indywidualna zostaje rozszerzona o nowe produkty, czyli powstaje z niej marka rodzinna, a także gdy do marki indywidualnej lub rodzinnej dodawane są produkty niespokrewnione. Z tą strategią wiąże się ryzyko niezaakceptowania przez klientów nowego wyrobu pod nazwą istniejącej już marki. Może to zaszkodzić całej marce.
  • strategia co-brandingu – współpraca dwóch marek w celu zwiększenia swoich wpływów. Na jednym produkcie umieszcza się logo dwóch innych marek.
0/5 (0 Reviews)