Księga znaku to spis zasad i wytycznych dotyczących stworzonego logo bądź logotypu. Pomaga grafikom zaprezentować swój projekt i przekazać na jego temat dokładniejsze informacje. Tworzy się ją po to, aby wskazać klientowi drogę właściwego wykorzystania zaprojektowanego znaku graficznego oraz uściślić wszelkie kwestie, których klient lub osoby pracujące nad stworzeniem materiałów promocyjnych wykorzystujących znak mogą się nie domyślić.

Posiadanie księgi znaku do każdego logo nie jest obowiązkowe, jednak w celu zunifikowania jego struktury oraz dalszego zastosowania, zaleca się, aby takowa powstała.

logo-dla-firmy-logistycznzej

Przykład logo

Podstawowe elementy księgi znaku to:

  • opis budowy i proporcje logo,
  • opis znaczenia logo,
  • kolorystyka podstawowa logo oraz jej opis,
  • różne wersje kolorystyczne logo (wersja monochromatyczna i achromatyczna)
  • pole podstawowe i pole ochronne logo,
  • warianty dopuszczalne i niedopuszczalne usytuowania oraz formy logo,
  • opis zalecanych czcionek i zastosowania tła,
  • opis nieprawidłowych czcionek oraz zastosowania tła.

Stworzenie księgi znaku i przekazanie jej klientowi gwarantuje prawidłowe wykorzystanie przez niego zaprojektowanego logo w przyszłości. Mając przed sobą zbiór określonych reguł, znacznie zmniejszy się ryzyko wystąpienia błędów przy umieszczaniu znaku na nieodpowiednim tle, czy też użycia nieprawidłowych czcionek, co skutkowałoby pogorszeniem się czytelności logo. Zasad zawartych w księdze znaku, należy bezwzględnie przestrzegać w trosce o spójny i korzystny wizerunek marki.

5/5 (1 Review)