Rebranding firmy to proces modyfikacji wszystkich, bądź niektórych elementów składowych przedsiębiorstwa: marki bądź wielu marek, (na które składa się ich nazwa, logo, slogan, opakowanie,) procedur, wartości, narzędzi komunikacji, strategii marketingowej itp.

projekt-logo-kreatywnej-pracowni-rękodzieła

Logo to jeden z elementów, które najczęściej podlega rebrandingowi

Istnieją dwa typy rebrandingu:

  • Proaktywny – przedsiębiorstwo dostrzega szanse rozwoju, wzrostu, podniesienia poziomu innowacyjności i konkurencyjności, dotarcia do nowego rynku i grupy odbiorców
  • Reaktywny – istniejąca już marka musi ulec zmianie z powodu:
    • fuzji lub przejęcia,
    • kwestii prawnych,
    • utraty znaczącej części udziałów w rynku,
    • złej reputacji spowodowanej na przykład oszustwem w celu zaszkodzenia konkurencji, wszelkiego rodzaju oskarżeniami o niewłaściwą praktykę biznesową, nieudaną reklamą.

Główny cel rebrandingu to dodanie określonych wartości marce, bądź przeniesienie nacisku na jej konkretne walory, a także zaakcentowania zmian, które zaszły w firmie. Proces zmiany dotychczasowego wizerunku firmy wynika z potrzeby dostosowania się do potrzeb innej grupy odbiorców lub do przemian zachodzących wewnątrz branży. Tzw. “odświeżenie” wizerunku firmy ma na celu wywołanie nowych, bardziej pozytywnych odczuć związanych z marką oraz przystosowanie się do zmiennych warunków na rynku.

Rebranding uznaje się za proces mający pomóc firmie, lecz wiąże się z nim również ryzyko. Odbiorcom może bowiem nie spodobać się nowy wizerunek. Dlatego też przeprowadzenie skutecznego rebrandingu wymaga solidnego przygotowania i współpracy specjalistów w tej dziedzinie.

0/5 (0 Reviews)