Identyfikacja wizualna, definicja i proces tworzenia

System identyfikacji wizualnej tworzony jest w celu zachowania spójnego i efektywnego przekazu identyfikacji wizualnej marki, czyli wszystkich elementów wizualnych budujących jej rozpoznawalność. Zadaniem SIW jest wprowadzenie standardów dopasowanych do specyfiki marki, w aspekcie wizualnym. Opracowane normy, zasady i instrukcje umożliwiają skuteczne budowanie pozytywnego wizerunku firmy.

Identyfikacja wizualna marki jest narzędziem umożliwiającym komunikację z otoczeniem zewnętrznym poprzez niewerbalne elementy marki. Konkretne bodźce wizualne kształtują w świadomości odbiorcy pożądany obraz marki, wyróżniając ją na tle konkurencji.

Na system identyfikacji wizualnej składają się elementy wizualne tworzące obraz marki w świadomości konsumentów, często stanowiąc pierwsze wrażenie, z jakim się oni spotykają. Należą do nich m.in. :

  • logo, logotyp marki,
  • kolorystyka stosowana przez markę,
  • firmowe druki np. dokumenty, koperty,
  • stemple,
  • opakowania,
  • materiały reklamujące markę,
  • wyposażenie wnętrz firmy oraz wszelkie formy reprezentowania zewnętrznego np. stoiska targowe,
  • środki transportu reprezentujące działalność marki,
  • ubiór pracowników, ich identyfikatory itp.
logo-pizzerii

Proces powstawania logo w trakcie tworzenia identyfikacji wizualnej

Gwarancją skutecznego budowania wizerunku marki jest zachowanie spójności wszystkich elementów wizualnych marki. Dokumentem, w którym zapisane zostają standardy systemu identyfikacji wizualnej, jest księga identyfikacji wizualnej.

Napisz, zadzwoń, i zapytaj, co możemy dla Ciebie zaprojektować.

5/5 (1 Review)